Thursday, April 18, 2013

ร้าน KFC Kentucky Fried Chicken (Mar 2013)

Update ใหม่ ไก่กรอบจักรพรรดิ Apr 2013 : http://d.thammada.com/2013/05/kfc-kentucky-fried-chicken-apr-2013.html

KFC เค เอฟ ซี ร้านไก่ทอดแบบสาขา สัญชาติอเมริกัน เป็นอีกร้านที่ขยันปรับและออกเมนูใหม่ๆเป็นประจำ ปรับเมนูครั้งนี้ ถอดไก่ได้ลาบออก และเพิ่ม วิงซ์ ซี๊ด เข้ามา (Updated Mar 2013)

Jan 2013 The Box , ไก่ได้ลาบ : http://d.thammada.com/2013/01/kfc-kentucky-fried-chicken-jan-2013.html
Aug 2012 โคสลอว์ ทวิสเตอร์ปรับปรุงใหม่ :  http://d.thammada.com/2012/08/kfc-aug-2012.html
May 2012  ปรับชุดจุใจ สุขใจ : http://d.thammada.com/2012/05/kfc-kentucky-fried-chicken-may-2012.html
Jan 2012: http://d.thammada.com/2012/01/kfc-kentucky-fried-chicken-jan-2012.html

ราคาอาหารรวม ภาษี VAT Included แล้ว ไม่มีค่าบริการ No Service Charge

Kentucky Fried Chicken Menu Mar 2013 Update

ข้าวยำไก่ซี๊ด + สะโพกไก่กรอบDSC07570

รายการอาหาร เครื่องดื่ม เมนู ราคาDSC07568

DSC07569

DSC07567

No comments:

Post a Comment