Monday, October 31, 2011

สุกี้แห้ง ร้านสวนจิตร สี่เสาเทเวศน์ (Oct 2011)

เมนูเด่นที่พิเศษจากที่อื่นคือ สุกี้แห้ง ที่ใช้ไฟแรงมาก เน้นดึงความสดชื่นของผักออกมาเต็มที่
สุกี้แห้ง
DSC02680
สุกี้แห้ง อีกจาน
DSC02681
ข้าวหมูทอด
DSC02683
ข้าวหมูกรอบย่าง
DSC02684

ข้าวน่องไก่
DSC02679

DSC02676-1
DSC02677

ร้านสวนจิตร สี่เสาเทเวศน์
DSC02686

No comments:

Post a Comment