Monday, October 31, 2011

ห่านพะโล้เล่าตั๊ง ร้านจินตนา [พระประแดง] (Oct 2011)


ห่านพะโล้รับมาจากเยาวราช ยกมาเสริฟให้เลยไม่ต้องสั่ง
DSC02726
ผัดจับฉ่าย
DSC02725
เครื่องใน
DSC02727
ขาห่านและปีก
DSC02728
ร้านจินตนา
DSC02729
DSC02724

No comments:

Post a Comment