Sunday, February 17, 2013

ร้าน โจ๊กบางกอก (Feb 2013)

ร้านโจ๊กสาขา โจ๊กบางกอก ที่แม้ว่าทุกร้านจะใช้หมู และข้าวเหมือนกัน จากสายส่ง แต่น้ำซุปแต่ละที่นี่จะต่างกันค่อนข้างมาก จุดเด่นที่สำคัญคือของกินเสริม หมี่ขาวกรอบ หลายสาขาเปิดโต้รุ่งที่พึ่งสำหรับมื้อดึก ราคาโจ๊กเปล่าเริ่มต้นที่ 15 บาท (Updated Feb 2013)


ราคาอาหารรวม ภาษี VAT Included แล้ว ไม่มีค่าบริการ No Service Charge

DSC04734
รายการอาหาร เครื่องดื่ม เมนู ราคา
DSC04733

DSC04731

DSC04732

No comments:

Post a Comment