Sunday, July 1, 2012

ร้าน Chester's Grill (Jun 2012)

ร้านเชสเตอร์กริล ร้านแฟรนด์ไชส์ ไก่ย่าง กับสโลแกนใหม่ "ลงตัวทุกรสชาติชีวิต" ที่เพิ่งเปลี่ยนจาก "ผู้เชี่ยวชาญด้านการย่าง"  มีการปรับเมนูใหม่เพิ่มเบอร์เกอร์ปลา และเบอร์เกอร์กุ้ง เข้ามาในเมนูด้วย ดูจากการจัดชุดซึ่งเน้นข้าว และ สปาเกตตี้ เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก โดยมีเมนูข้าวถึง 6 เมนูแล้ว และปรับราคาอาหารขึ้นด้วย Update Jun 2012

Update ครั้งใหม่ May 2013 : http://d.thammada.com/2013/05/chester-grill-may-2013.html

ไก่ย่างเชสเตอร์
DSC00625
สปาเกตตี้ไก่
DSC00628

DSC00627

รายการอาหาร เครื่องดื่ม เมนู ราคา
DSC00624

DSC00629

No comments:

Post a Comment