Wednesday, December 18, 2013

ร้านกุ้งเพื่อนแพรว [อยุธยา] (Nov 2013)

ร้านกุ้งเพื่อนแพรว ร้านแรกของ ตลาดกลางเพื่อการเกษตร อยุธยา มาที่นี่ก็ต้องเน้นกุ้งเผา เกือบทุกร้านมีให้เลือกตั้งแต่ กิโลกรัมละ 200-650 บาท จุดเด่นก็คือทำจากกุ้งเป็นชั่งกิโลแล้วนำมาทำอาหารเลย (Updated Nov 2013)

ตั้งอยู่ ร้านแรกสุด ตลาดกลางเพื่อการเกษตร อยุธยา ทางหลวง (32) ขาเข้า กิโลเมตรที่ 22 - 23
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=14.370979,100.611244
เบอร์โทรศัพท์ :  086 3930127, 035 345490
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ 09.00-18.00
3 อย่างที่ประทับใจที่สุด : กุ้งเผา กุ้งเป็น อาหารอื่นไม่ชอบ
ความประทับใจ -1 (-10/10)
ราคาน้ำอัดลมขวด/แก้วเล็กสุด 20 บาท
ราคาอาหารรวม ภาษี VAT Included แล้ว ไม่มีค่าบริการ No Service Charge

กุ้งเผา @ โลละ 350 บาทDSC01248

ปลาช่อนผัดคึ่นช่าย @ 150 บาทRöÍ´VÁ­BÙ·\?Ú^ºq;<Å1ÿÍV:H¸s~7P||,AâD£*àæzE9HòGê0:Í* )=»ÌÁ1ÜÕw·RÈ=h£íc ÈSÚ·mI^ ÕpNsóÍ×&¢NØ$$íÌUV©"Ù;¶©°¥õԶܫæ¯X< ü`ÕÛIÄgõ¢ãe{éÐäïR©IBw$pjw-»j'í!;3Y¹ÔûQQwÍY°½·Eʱ¹Dp:R¢Ñý¤%½¾ÝêrU7)-73?~ê,®rF¸év«%dcÞ_¢ÆÝÉJÒ3vá°]ÞïYÝ`´©M2´æ*ÎêÙcO¸Ó¯ye)çµO¨¯Ki«}5µ,+"ظaÀâ[YH9

ยำเห็ดเข็มทอง @ 120 บาทDSC01249
รายการอาหาร เครื่องดื่ม เมนู ราคา
เมนูDSC01247

DSC01246

DSC01245

DSC01244

No comments:

Post a Comment