Tuesday, September 17, 2013

重庆皇品世家 (Sep 2013)

ภัตตาคารตระกูลหวง 重庆皇品世家 (Chóngqìng huáng pǐn shìjiā )  (Updated Sep 2013)

ตั้งอยู่ แถบชานเมืองฉงชิ่ง
แผนที่พิกัด GPS Google Maps : https://maps.google.com/maps?q=29.599245,106.540935
เบอร์โทรศัพท์ : 023 6762929DSC01105

IMG_0232

DSC01104

DSC01106

DSC01107

DSC01108

DSC01109

DSC01112

DSC01152


รายการอาหาร เครื่องดื่ม เมนู ราคา
DSC01113

DSC01114

DSC01115

DSC01116

DSC01117

DSC01118

DSC01119

DSC01120

DSC01121

DSC01122

DSC01123

DSC01124

DSC01125

DSC01126

DSC01127

DSC01128

DSC01129

DSC01130

DSC01131

DSC01132

DSC01133

DSC01134

DSC01135

DSC01136

DSC01137

DSC01138

DSC01139

DSC01140

DSC01141

DSC01142

DSC01143

DSC01144

DSC01145

DSC01146

DSC01147

DSC01148

DSC01149DSC01153

DSC01102

DSC01101

No comments:

Post a Comment