Saturday, April 27, 2013

ร้านKopitiam โกปีเตี่ยม (Apr 2013)

ร้านกาแฟและอาหารจานเดียวแบบสาขา Kopitiam โกปีเตี่ยม กับสโลแกน"อร่อยวันวาน" a taste of time จุดเด่นที่แปลกก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเตาะ โจ๊กเตาะ ซึ่ง เตาะก็คือเนื้อตุ๋นผสมมากับปลาหมึกกรอบ (Updated Apr 2013)

ราคาอาหารรวม ภาษี VAT Included แล้ว ไม่มีค่าบริการ No Service Charge

บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเตาะ @ 69 บาทDSC07935

DSC07937

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปลาหมึกกรอบDSC07936

ข้าวหน้าไก่โกปีเตี่ยม DSC07934

ชา + มะนาว ร้อน DSC07933

โอวัลตินเย็น
DSC07931

รายการอาหาร เครื่องดื่ม เมนู ราคา

DSC07928

DSC07930

DSC07927

DSC07929

DSC07940

No comments:

Post a Comment