Friday, June 1, 2012

ร้าน Bar B Q Plaza (May 2012 )

update Sep 2012 : http://d.thammada.com/2012/09/bar-b-q-plaza-sep-2012.html

ร้าน บาร์บีคิวพลาซ่า ร้านแฟรนด์ไชส์ปิ้งย่าง กับสโลแกน "ตัวจริง อร่อยจริง เรื่องปิ้งย่าง" จุดเด่นก็คือ กระทะทองเหลือง ที่ปิ้งและต้มไปได้พร้อมกัน น้ำจากของที่เราปิ้งก็จะไปปนกับน้ำซุปอีกด้วย และ น้ำจิ้มเข้มข้น และกระหล่ำปลีที่ต้มจนหวานในน้ำซุป ราคาก็ยังไม่มีการปรับจากครั้งก่อนครับ

Updated May 2012
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat แล้ว และ ไม่มีค่าบริการ Service Charge

เมนูเดือน มกราคม : http://d.thammada.com/2012/01/bar-b-q-plaza-jan-2012.html


ชุดพิเศษหมู
 DSC05703
เห็ดออรินจิ
DSC05698

DSC05699

DSC05700

DSC05701

DSC05702

รายการอาหาร ราคา
DSC05685

DSC05686

DSC05687

DSC05688

DSC05689

DSC05690

DSC05691

DSC05692

DSC05693

DSC05694

DSC05695

DSC05696

DSC05697

No comments:

Post a Comment