Monday, November 14, 2011

MK restaurant สุกี้ เป็ดย่าง ติ่มซำ Nov 2011

MK restaurant สุกี้ เป็ดย่าง ติ่มซำ Nov 2011 เมนูใหม่อีกแล้ว ราคาขยับอีกขี้นเล็กน้อย เมนู อาหารจานเดียวเพิ่มขึ้น
สำหรับ ร้านอาหาร MK ราคาในเมนู รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat เรียบร้อย ไม่มี ค่าบริการ และ น้ำชาจีนฟรีครับ

Update ใหม่ Jan 2013 : http://d.thammada.com/2013/01/mk-restaurant-jan-2013.html
Update Sep 2012 : http://d.thammada.com/2012/09/mk-restaurant-sep-2012.html

ชุดผักชุดเล็ก
DSC02996
เป็ดย่างจานเล็ก มากิน MK เพราะอยากกินเป็ดย่าง นี่เองเรา
DSC02997
คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย
DSC03015
เป็ดย่าง + หมูแดง + หมูกรอบ รวมกันจานเล็ก
DSC03025
ลูกชิ้นโสภณ
DSC03029
DSC03030

DSC02998
DSC02999
DSC03000
DSC03004
DSC03001
DSC03002
DSC03003
DSC03005
DSC03006
DSC03007
DSC03008
DSC03009
DSC03010
DSC03011
DSC03012
DSC03013
DSC03014
DSC03016
DSC03017
DSC03018
DSC03019
DSC03020
DSC03021
DSC03022
DSC03023
DSC03024
DSC03026
DSC03028
DSC03027-1

DSC02995

No comments:

Post a Comment